Към съдържанието


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТИПА НА ПРОДУКТА


Uriclak® е медицинско изделие от клас I, произведено в Испания в съответствие с Европейския регламент 2017/745, отнасящ се до медицинските изделия, а също и в съответствие със стандарта ISO 13485.ИЗВЕСТИЕ ЗА ТЪРГОВСКА МАРКА И ПАТЕНТ

Uriclak® е обект на национален и международен патент и е регистрирана търговска марка. Всеки опит за копиране или имитиране на продукта ще бъде преследван, както законово (чрез съдебни дела с международни адвокати), така и по електронен път. Интернет търсачките като Google, Bing, Baidu или Yandex и уеб хостинг сървърите ще бъдат помолени незабавно да премахнат всички УЕБСАЙТОВЕ и реклами, които нарушават индустриалната собственост, патента, търговската марка или интелектуалната собственост на Uriclak®. Възпроизвеждането на този уебсайт изцяло или частично без разрешение е забранено. Използването на марката Uriclak, снимки или видеоклипове на продукта без разрешение е забранено. Дропшипингът е забранен. Всички права запазени.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО МЕСТАТА НА ПРОДАЖБА

Uriclak® трябва да се продава само на официалните уебсайтове uriclak.com и uriclak.net и в уебсайтове и магазини на аптеки, ортопедии, компании за дистрибуция на здравни продукти и други уебсайтове, специализирани в продажбата на фармацевтични, медицински или ортопедични продукти, които предлагат адекватни след -продажба на здравеопазване. Продажбата на Uriclak® на платформи за общо потребление като Amazon, Ebay, Mercado Libre или на друг уебсайт, който не е оторизиран от нас, е забранена.


Можете да се запознаете с условията за продажба и политиката за защита на данните в секциите „условия за продажба“ и „поверителност“.ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МРЕЖАТА


1. Тези общи условия за използване на портала регулират достъпа и използването на портала, включително съдържанието и услугите, предоставени на потребителите на и/или чрез портала, било от портала, от неговите потребители, или от трети страни . Достъпът и използването на определено съдържание и/или услуги обаче може да бъде предмет на определени специфични условия.

2. Модификации

Компанията си запазва правото да променя по всяко време общите условия за ползване на портала. Във всеки случай се препоръчва периодично да се запознавате с настоящите условия за ползване на портала, тъй като те могат да бъдат променяни.

3. Задължения на Потребителя

Потребителят е длъжен да спазва по всяко време правилата и условията, установени в тези общи условия за ползване на портала. Потребителят изрично заявява, че ще използва портала добросъвестно и поема всякаква отговорност, която може да възникне от неспазване на правилата.

По същия начин потребителят не може да използва портала за предаване, съхраняване, разкриване, популяризиране или разпространение на данни или съдържание, които са носители на вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или влошават работата на която и да е програма или оборудване компютър или телекомуникации.

4. Отговорност на портала

Потребителят знае и приема, че порталът не предоставя никаква гаранция от каквото и да е естество, изрична или имплицитна, по отношение на данните, съдържанието, информацията и услугите, които са включени и предлагани от портала.

С изключение на случаите, в които Законът изрично налага друго и изключително до степента и степента, в която е наложено, Порталът не гарантира и не поема никаква отговорност по отношение на възможни щети и загуби, причинени от използването и използването на информацията, данни и портални услуги.

Във всеки случай Порталът изключва всякаква отговорност за щети, които могат да се дължат на информацията и/или услугите, предоставени или доставени от трети страни, различни от Дружеството. Цялата отговорност ще бъде на третата страна, независимо дали е доставчик или сътрудник.

5. Интелектуална и индустриална собственост

Цялото съдържание, марки, лога, чертежи, документация, компютърни програми или всякакви други елементи, подлежащи на защита от законодателството за интелектуална или индустриална собственост, които са достъпни на портала, съответстват изключително на компанията или нейните законни собственици и всички са изрично запазени. права. над тях. Изрично е забранено създаването на хипертекстови връзки (връзки) към който и да е компонент на уеб страниците на портала без разрешението на компанията, стига те да не са към уеб страница на портала, която не изисква идентификация или удостоверяване за достъп, или е ограничен.

Във всеки случай порталът си запазва всички права върху съдържанието, информацията, данните и услугите, които притежава върху тях. Порталът не предоставя никакъв лиценз или разрешение за използване на потребителя на неговото съдържание, данни или услуги, освен това, което е изрично описано в тези общи условия за използване на портала.Назад към съдържанието