Soukromí – cookie -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A ÚDAJŮ:


URICLAK se hluboce zavazuje dodržovat španělské a evropské předpisy na ochranu osobních údajů a zajišťuje správné používání a zacházení s osobními údaji uživatele.

Kdo je zodpovědný za zpracování vašich údajů?
Totožnost: URICLAK
Paseo de Reding 43
29016, Malaga
Španělsko
Tlf.646088200_pedidos@uriclak.com


Vedoucí bezpečnosti nebo zmocněnec pro ochranu údajů ve vašem případě:
URICLAK
Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?
S osobními údaji, které nám poskytnete, nakládáme pro následující účely:
1. Dodržovat informační povinnost a získávat požadované souhlasy
podle nových evropských předpisů na ochranu osobních údajů.
2. KOMUNIKACE MEZI SPOLEČNOSTÍ A JEJÍMI ZÁKAZNÍKY / DODAVATELI A VEDENÍM ODVOZENÁ OD
SLUŽBY NEBO OBJEDNÁVKY SOUVISEJÍCÍ S MARKETINGEM PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI
KRÁSA, OSOBNÍ PÉČE A HYGIENA SMLOUVY A/NEBO PROVÁDĚNÉ

3. Zasílání obchodních sdělení našich produktů nebo služeb, pokud proti tomu nevyjádříte jakýmkoli způsobem svou vůli. V jakékoli
V každém případě je oprávnění zpracovávat vaše údaje za tímto účelem dobrovolné a vaše odmítnutí by mělo za následek pouze to, že byste neobdrželi obchodní nabídky na naše produkty nebo služby.
Jaké údaje zpracováváme?
V rámci poskytování služeb nabízených subjektem a podmíněných vámi odsouhlasenými účely bude náš subjekt zpracovávat pouze údaje nezbytně nutné pro správné vedení smluvního vztahu a/nebo poskytování služeb, a to budou výhradně ty, které jste nám poskytli.
Jak dlouho budeme vaše údaje zpracovávat?

Osobní údaje, které nám poskytnete, budou uchovávány po dobu trvání aktuálního smluvního/obchodního vztahu, případně po dobu čtyř let od posledního obchodního vztahu podle předpisů pro daňové účely.
Náš subjekt však bude nadále uchovávat vaše údaje pro zasílání obchodních sdělení, která považujeme za vás zajímavá, a to tak dlouho, dokud o jejich výmaz nepožádá zájemce.
Práva uznaná aktuálními předpisy můžete kdykoli uplatnit kontaktováním
kontaktujte nás způsobem, který je pro vás nejpohodlnější.
Jaká je legitimita pro zpracování vašich údajů?
Právním základem pro nakládání s vašimi údaji je uzavření servisní smlouvy nezbytné k provedení obchodní operace nebo je tato legitimita udělena vaším výslovným souhlasem jako vaší vlastní a hlavní zainteresované strany.
Kterým příjemcům budou vaše údaje sděleny?
Vaše údaje nebudou sděleny žádné třetí straně, s výjimkou platných zákonných povinností. V každém případě, že se tato možnost změní, budete řádně informováni s žádostí o váš souhlas s uvedeným postoupením. Informujeme vás, že nebudou prováděny ani mezinárodní převody.
Uživatel je informován, že pro správné poskytování služeb (viz webhosting, podpora, e-mailový marketing atd.) mohou mít různí poskytovatelé služeb smluvních naším subjektem (zpracovatelé) přístup k
osobní údaje nezbytné k výkonu jejich funkcí.
Tyto služby poskytované třetími stranami jsou nezbytné pro rozvoj naší činnosti a nakládání s údaji, které provádějí, se vždy řídí smlouvou, která zavazuje osobu odpovědnou za náš subjekt. V žádném případě nebudou používat informace k jiným účelům a budou s nimi nakládat v souladu s pokyny stanovenými naším subjektem, v souladu s jeho zásadami ochrany osobních údajů a aktuálními předpisy o ochraně údajů.
Náš subjekt v rámci svého závazku k soukromí a ochraně uživatelských údajů vybere pouze poskytovatele služeb, kteří nabízejí dostatečné záruky pro uplatnění vhodných technických a organizačních opatření, aby bylo zacházení
v souladu s platnou legislativou o ochraně údajů a zaručují ochranu práv Uživatele.
Jaká máte práva, když nám poskytujete své údaje?
Každý má právo získat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se ho týkají, či nikoli. V tomto smyslu máte právo požadovat:
· Přístup.- Zájemce bude mít právo získat od správce údajů potvrzení, zda údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, jakož i podrobné informace o určitých aspektech zpracování, které se zpracovává.
dirigování.
· Oprava​.- Zájemce bude mít právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, nebo na doplnění neúplných.
· Výmaz​.- Zájemce bude mít právo požádat o výmaz svých údajů
osobní, v každém případě bude smazání podléhat limitům stanoveným v regulační normě.
Omezení vašeho zpracování.- Zájemce bude mít právo požadovat omezení týkající se zpracování jeho osobních údajů
· Nesouhlas s léčbou. - Za určitých okolností az důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací se mohou zainteresované strany bránit léčbě
vašich údajů. Subjekt přestane zpracovávat údaje, s výjimkou oprávněných, závažných důvodů nebo uplatnění či obhajoby případných nároků.
· Právo na přenositelnost vašich údajů. - To znamená, že budete mít právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli správci údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci údajů.
Výše uvedená práva můžete uplatnit kontaktováním odpovědné osoby. K tomu můžete použít kontaktní informace uvedené na začátku tohoto dokumentu. Pokud si přejete získat další informace týkající se výkonu vašich práv, můžete se také obrátit na
Španělský úřad pro ochranu údajů.
Také vás informujeme, že pokud to považujete za vhodné, máte právo kdykoli odvolat souhlas udělený pro jakýkoli konkrétní účel, aniž by byla dotčena zákonnost zacházení, a to na základě souhlasu před jeho odvoláním.

ZÁSADY COOKIE

Webová stránka používá analyzátor návštěvnosti, který využívá malé programy zvané a známé jako „cookies“, které nám poskytují určité informace o používání našich stránek: • Můžeme shromažďovat informace o vašem počítači, případně včetně vaší e-mailové adresy. operační systém a typ prohlížeče. Toto jsou statistické údaje o tom, jak si prohlížíte naše webové stránky. Cookies obsahují informace, které se přenášejí na pevný disk vašeho počítače. • Soubory cookie nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky a poskytovat lepší a personalizovanější služby. Konkrétně nám umožňují: a) Odhadnout počty a vzorce použití. b) Ukládat informace o vašich preferencích a personalizovat naše webové stránky podle vašich individuálních zájmů. c) Urychlete vyhledávání. d) Rozpoznat vás, když se vrátíte na naše stránky.
Nezbytné soubory cookie pomáhají, aby byly webové stránky použitelné tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky. Bez těchto cookies nemůže web správně fungovat.

Tento web používá následující:

Název Typ trvání použití domény
technické cookies wordpress https://www.uriclak.com Provoz webu 1 měsíc HTTPS

Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč weby. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.
Název Typ trvání použití domény
Google adwords https://ads.google.com inzerce 1 měsíc HTTPS
Reklamní Bings https://https://ads.microsoft.com/ reklama 1 měsíc HTTPS

Analytické soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že anonymně shromažďují a hlásí informace.
Název Typ trvání použití domény
Google Analytics https://analytics.google.com statistika HTTPS za 1 měsíc

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá, jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.
Název Typ trvání použití domény
předvolby cookies wordpress https://www.uriclak.com Konfigurace 1 měsíc HTTPS

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc., společností z Delaware, jejíž hlavní sídlo je na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornie), CA 94043, Spojené státy americké („Google“). Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webu analyzovat, jak uživatelé web používají. Informace generované souborem cookie o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) budou přímo přenášeny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Google použije tyto informace naším jménem za účelem sledování vašeho používání webové stránky, sestavování zpráv o aktivitě webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. Google může předávat uvedené informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo když uvedené třetí strany zpracovávají informace jménem Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má Google. Zpracování údajů nebo informací můžete odmítnout tím, že odmítnete používání souborů cookie výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči, měli byste však vědět, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat plnou funkčnost této webové stránky. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním informací o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše. Pro tyto účely se uvádí, že společnost Google Inc. je považována za „bezpečný přístav“ z hlediska předpisů o ochraně osobních údajů.

• Uživatel dává svůj předchozí souhlas, není-li uvedeno jinak, s používáním „cookies“.

Uživatel také povoluje sledování své IP při procházení webu.

• Přijímání souborů cookie můžete odmítnout aktivací nastavení ve vašem prohlížeči, které umožňuje odmítnout soubory cookie. Pokud však zvolíte tuto konfiguraci, možná nebudete mít přístup k určitým částem webových stránek nebo nebudete moci využívat žádnou z našich služeb. Pokud jste neupravili nastavení prohlížeče tak, aby odmítal soubory cookie, náš systém vytvoří soubory cookie, když se připojíte na naši stránku.

• V souladu s evropskými směrnicemi předpisů o ochraně údajů, které mohou být ovlivněny používáním cookies, informujeme, že různé internetové prohlížeče mají konfigurační nástroje, takže uživatel, pokud si to přeje, může tyto soubory deaktivovat a/nebo odstranit. cookies nebo aktivovat režim soukromého prohlížení ve vašem prohlížeči.

• Soubory cookie nainstalované v počítači můžete povolit, zablokovat nebo odstranit nakonfigurováním možností prohlížeče nainstalovaného v počítači: ▪ Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
▪ Průzkumník http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
▪ Firefox https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
▪ Safari https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=es_ES Dokument
    

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky