Μετάβαση στο περιεχόμενο


PΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:


Η URICLAK δεσμεύεται βαθιά στη συμμόρφωση με τους ισπανικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζει τη σωστή χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;
Ταυτότητα: URICLAK
Reding Promenade, 43
29016, Μάλαγα
Ισπανία
Tlf.646088200_pedidos@uriclak.com
Email: pedidos@uriclak.com
Επικεφαλής Ασφάλειας ή Αντιπρόσωπος Προστασίας Δεδομένων στην περίπτωσή σας:
URICLAK
Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για τους ακόλουθους σκοπούς:
1. Συμμορφωθείτε με το καθήκον ενημέρωσης και λήψης απαιτούμενων συναινέσεις
με τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
ΟΜΟΡΦΙΑ, ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ/Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

3. Η αποστολή εμπορικών επικοινωνιών των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, εκτός
ότι εκφράζεις τη θέλησή σου εναντίον του με κάθε μέσο. Σε κάθε
περίπτωση, η εξουσιοδότηση επεξεργασίας των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό είναι εθελοντική και η άρνησή σας
θα είχε ως αποτέλεσμα μόνο το γεγονός ότι δεν θα λαμβάνετε προσφορές
διαφημίσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας.
Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών που προσφέρει η οντότητα και υπόκεινται στην
για σκοπούς στους οποίους συναινείτε, η οντότητά μας θα επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα
απολύτως απαραίτητο για τη σωστή διαχείριση της συμβατικής σχέσης ή/και
παροχής υπηρεσιών, και θα είναι αποκλειστικά αυτές που μας έχετε παράσχει.
Για πόσο καιρό θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα διατηρηθούν για όσο διάστημα
τρέχουσα συμβατική / εμπορική σχέση, ή για περίοδο τεσσάρων ετών από
της τελευταίας επαγγελματικής σχέσης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για φορολογικούς σκοπούς.
Ωστόσο, η οντότητά μας θα συνεχίσει να διατηρεί τα στοιχεία σας για την αποστολή
εμπορικές επικοινωνίες που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρουν, εφόσον δεν ζητηθεί
διαγραφή του από τον ενδιαφερόμενο.
Μπορείτε πάντα να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς επικοινωνώντας
επικοινωνήστε μαζί μας με τον τρόπο που είναι πιο άνετος για εσάς.
Ποια είναι η νομιμότητα για την επεξεργασία των δεδομένων σας;
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
απαραίτητη για την πραγματοποίηση της επιχειρηματικής λειτουργίας ή αυτή η νομιμότητα είναι
χορηγείται με τη ρητή συγκατάθεσή σας ως δικό σας και κύριο ενδιαφερόμενο μέρος.
Σε ποιους παραλήπτες θα κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;
Τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιηθούν σε κανένα τρίτο μέρος, εκτός από τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις. Σε
Οποιαδήποτε περίπτωση αλλάξει αυτή τη δυνατότητα θα ενημερωθεί δεόντως ζητώντας σας
συναίνεση σε μια τέτοια ανάθεση. Σας ενημερώνουμε ότι κανένα από τα δύο
διεθνείς μεταφορές.
Ο Χρήστης ενημερώνεται ότι για την ορθή παροχή των υπηρεσιών (βλ.
φιλοξενία ιστοσελίδων, υποστήριξη, μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπ.), διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών
που έχει συναφθεί με την οντότητά μας (υπεύθυνοι επεξεργασίας) ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στο
προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της δικής μας
δραστηριότητα και, ανά πάσα στιγμή, η επεξεργασία των δεδομένων που πραγματοποιούν διέπεται από
μια σύμβαση που δεσμεύει τον υπεύθυνο σε σχέση με την οντότητά μας. Σε καμία περίπτωση
θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για άλλους σκοπούς και θα τις χειριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες
ορίζεται από την οντότητά μας, σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της και τους κανονισμούς
σε ισχύ όσον αφορά την προστασία δεδομένων.
Η οντότητά μας στη δέσμευσή της για το απόρρητο και την προστασία των δεδομένων χρήστη,
θα επιλέξει μόνο παρόχους υπηρεσιών που προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις
εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η θεραπεία να είναι
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και την εγγύηση της
προστασία των δικαιωμάτων του χρήστη.
Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας;
Οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση σχετικά με το εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα
προσωπικά που τους αφορούν ή όχι. Υπό αυτή την έννοια, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε:
· Πρόσβαση​.- Το ενδιαφερόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων
επιβεβαίωση του εάν τα δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι, καθώς και
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας που πραγματοποιείται
διεξαγωγής.
· Διόρθωση​.- Ο ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα να λάβει τη διόρθωση των δεδομένων
ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν ή αυτές που ήταν
ατελής.
Διαγραφή​.- Ο ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του
προσωπικά, σε κάθε περίπτωση η διαγραφή θα υπόκειται στα όρια που καθορίζονται στον κανόνα
ρυθμιστικές.
Περιορισμός της θεραπείας σας.- Ο ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
· Εναντίωση στη θεραπεία.​- Σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους
σε σχέση με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να αντιταχθούν στη μεταχείριση
των δεδομένων σας. Η οντότητα θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων, εκτός από νόμιμους λόγους,
επιταγές, ή την άσκηση ή υπεράσπιση πιθανών αξιώσεων.
Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας - Δηλαδή θα έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα
προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν, που έχετε παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, σε α
δομημένη μορφή, κοινής χρήσης και μηχανικής ανάγνωσης και να τα μεταδώσει σε άλλο
υπεύθυνος για τη θεραπεία.
Μπορείτε να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα, επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην αρχή αυτού του εγγράφου. Αν θέλετε να πάρετε
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το
Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, εάν το κρίνετε σκόπιμο, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε, οποτεδήποτε
στιγμή, η συγκατάθεση που χορηγείται για συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς αυτό
επηρεάζει τη νομιμότητα της θεραπείας, με βάση τη συγκατάθεση πριν από την απόσυρσή της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES:

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί έναν αναλυτή κίνησης που χρησιμοποιεί μικρά προγράμματα που ονομάζονται "cookies" για να μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπό μας:

Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης, εάν υπάρχει, της διεύθυνσης IP, του λειτουργικού συστήματος και του τύπου περιηγητή. Αυτά είναι στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο περιήγησής σας στον ιστότοπό μας. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.
Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να παρέχουμε καλύτερη και πιο εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Ειδικότερα, μας επιτρέπουν:
α) Να κάνουμε εκτιμήσεις για τους αριθμούς και τα μοτίβα χρήσης.
β) Να αποθηκεύσουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας και να εξατομικεύσουμε τον ιστότοπό μας σύμφωνα με τα ατομικά σας ενδιαφέροντα.
γ) Να επιταχύνουμε τις αναζητήσεις σας.
δ) Να σας αναγνωρίσουμε όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας.
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, έναν υπηρεσία ανάλυσης ιστοσελίδων που παρέχεται από τη Google, Inc., μια εταιρεία του Delaware με έδρα τη διεύθυνση 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι κείμενα αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει τον ιστότοπο να αναλύει τη χρήση που κάνουν οι χρήστες του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που δημιουργεί το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταφερθούν και θα αποθηκευτούν απευθείας από τη Google στους διακομιστές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας με σκοπό την παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου, τη συγκέντρωση αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηρ.


Ο Google μπορεί να μεταβιβάσει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους όταν απαιτείται από την νομοθεσία, ή όταν οι τρίτοι αυτοί επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα διαθέτει η Google. Μπορείτε να αρνηθείτε την επεξεργασία των δεδομένων ή των πληροφοριών σας απορρίπτοντας τη χρήση των cookies μέσω της κατάλληλης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στην επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με εσάς από την Google με τον τρόπο και για τους παραπάνω σκοπούς. Για το σκοπό αυτό, αναφέρουμε ότι η Google Inc. θεωρείται "ασφαλές λιμάνι" όσον αφορά την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Ο Χρήστης δίνει την προηγούμενη συγκατάθεσή του, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, στη χρήση cookies.
Ο Χρήστης επίσης εξουσιοδοτεί την καταγραφή της διεύθυνσης IP του κατά την περιήγηση στον ιστότοπο.
Μπορείτε να αρνηθείτε να αποδεχθείτε τα cookies ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στον περιηγητή σας που επιτρέπει την απόρριψη των cookies. Ωστόσο, εάν επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου ή να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από ορισμένες από τις υπηρεσίες μας. Εκτός εάν έχετε ρυθμίσει τον περιηγητή σας να απορρίπτει τα cookies, το σύστημά μας θα παράγει cookies όταν συνδεθείτε στον ιστότοπό μας.
Ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων που μπορεί να επηρεαστεί από τη χρήση cookies, σας ενημερώνουμε ότι οι διάφοροι περιηγητές διαθέτουν εργαλεία διαμόρφωσης, που επιτρέπουν στον Χρήστη, εάν το επιθυμεί, να απενεργοποιήσει και/ή να διαγράψει αυτά τα cookies ή να ενεργοποιήσει τη λειτουργία περιήγησης στην ιδιωτικότητα.
Μπορείτε να επιτρέψετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή σας, διαμορφώνοντας τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el
Explorer: http://windows.microsoft.com/el-gr/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=el_GR.Επιστροφή στο περιεχόμενο