Till innehåll

NOTERA FÖR PRODUKTTYP


Uriclak® är en medicinteknisk produkt av klass I tillverkad i enlighet med den europeiska förordningen 2017/745, i relation till medicintekniska produkter och även i enlighet med ISO 13485-standarden.


VARUMÄRKE OCH PATENT MEDDELANDE

Uriclak® är föremål för nationella och internationella patent och är ett registrerat varumärke. Alla försök att kopiera eller imitera produkten kommer att beivras, både juridiskt (genom stämningar med internationella advokater) och elektroniskt. Internetsökmotorer som Google, Bing, Baidu eller Yandex och webbhotellservrar kommer att uppmanas att omedelbart ta bort alla WEBBPLATS och annonser som gör intrång i Uriclak®s industriella egendom, patent, varumärke eller immateriella rättigheter. Reproduktion av denna webbplats helt eller delvis utan tillstånd är förbjuden. Användning av varumärket Uriclak, bilder eller videor av produkten utan tillstånd är förbjudet. Alla rättigheter förbehållna.

MEDDELANDE OM FÖRSÄLJNINGSPUNKT

Uriclak® ska endast säljas på de officiella webbplatserna uriclak.com och uriclak.net och på webbplatser och butiker för apotek, ortopedi, distributionsföretag för hälsoprodukter och andra webbplatser som specialiserar sig på försäljning av farmaceutiska, medicinska eller ortopediska produkter som erbjuder tillräcklig efter -försäljning av hälso- och sjukvårdstjänster. Försäljning av Uriclak® på allmänna konsumentplattformar som Amazon, Ebay, Mercado Libre eller andra liknande är förbjuden.

PRIVATPOLITIK OCH DATABESKYTTELSE:

Vitalnovax är djupt engagerat i att följa de spanska och europeiska bestämmelserna för skydd av personuppgifter och säkerställer korrekt användning och behandling av personuppgifter hos användaren.

Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter?
Identitet: URICLAK
Postadress: Paseo de Reding CP 29016, Malaga SPANIEN
Telefon: 646088200
E-post: pedidos@uriclak.com
URICLAK
I vilket syfte behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar de personuppgifter du ger oss med följande ändamål:
1. Uppfyller uppgiftsskyldigheten och erhåller nödvändiga samtycke
genom de nya europeiska reglerna för skydd av personuppgifter.
2. KOMMUNIKATIONER MELLAN SELSKAPET OCH DESS KUNDER / LEVERANTÖRER OCH DERIVATIV FÖRVALTNING AV
TJÄNSTER ELLER BEHANDLINGAR SOM ANVÄNDAR MARKNADEN AV PRODUKTER AV
Skönhet, personlig vård och hygien som har ingåtts och / eller utförs

3. Sändning av kommersiell kommunikation av våra produkter eller tjänster, förutom
att du manifesterar din vilja mot något sätt. I någon
I detta fall är auktorisationen att behandla dina uppgifter för detta ändamål frivillig och dess vägran
det skulle bara resultera i att du inte skulle få erbjudanden
kommersiella av våra produkter eller tjänster.
Vilka data hanterar vi?
Inom ramen för tillhandahållandet av tjänster som tillhandahålls av företaget och villkoras av
ändamål som godkänts av dig, kommer vår enhet endast att behandla uppgifterna
strängt nödvändigt för korrekt hantering av avtalsförhållandet och / eller
tillhandahållande av tjänster, och kommer uteslutande vara de som du har gett oss.
Hur länge ska vi behandla dina data?

De personuppgifter du ger oss kommer att hållas under
nuvarande kontraktsmässiga / handelsmässiga förhållandet, eller för en period av fyra år från
av det senaste affärsförhållandet enligt skatteföreskrifterna.
Vår enhet fortsätter dock att behålla din information för leverans av
kommersiell kommunikation som vi anser vara av intresse, men inte begärt
dess radering av den berörda parten.
Du kan alltid utöva de rättigheter som erkänns av gällande regler av
i kontakt med det sätt som är mest bekvämt.
Vilken är legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter?
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är utförandet av tjänstekontraktet
nödvändigt för att genomföra förhandlingsoperationen eller denna legitimation är
beviljas genom hans uttryckliga samtycke som sin egen och huvudansvarig intresserad.
Till vilka mottagare kommer dina data att kommuniceras?
Dina uppgifter kommer inte att meddelas till någon tredje part, förutom lagliga skyldigheter som gäller. I
Alla fall som ändrar denna möjlighet kommer att vederbörligen informeras om din
samtycke till nämnda uppgift. Vi informerar dig om att de inte kommer att göras heller
internationella överföringar.
Användaren är informerad om att, för korrekt tillhandahållande av tjänsterna (se,
webbhotell, support, e-postmarknadsföring, etc.), olika tjänsteleverantörer
kontrakt av vår enhet (ansvarig för behandling) skulle kunna få tillgång till
personlig information som är nödvändig för att utföra sina funktioner.
Dessa tjänster tillhandahållna av tredje part är nödvändiga för utvecklingen av vår
verksamhet och, under alla omständigheter, regleras behandlingen av de uppgifter som utförs av
ett kontrakt som binder den ansvarige med avseende på vår enhet. Inte i något fall
kommer att använda informationen till andra ändamål och behandla den i enlighet med riktlinjerna
som fastställs av vår enhet, enligt dess integritetspolicy och föreskrifter
i kraft när det gäller dataskydd.
Vår enhet i sitt engagemang för integritet och skydd av användarens data,
Välj endast tjänsteleverantörer som erbjuder tillräckliga garantier för
tillämpa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så att behandlingen är
enligt gällande lagstiftning om dataskydd och garantera
skydd av användarens rättigheter.

Vilka är dina rättigheter när du ger oss dina uppgifter?
Någon har rätt att få bekräftelse om vi behandlar data
personliga frågor som berör dem eller inte. I detta avseende har du rätt att begära:
· Tillträde .- Den berörda personen ska ha rätt att erhålla från den som ansvarar för behandlingen
Bekräftelse av huruvida uppgifterna om honom behandlas eller inte
detaljerad information om vissa aspekter av behandlingen som är
ledande.
· Rättelse .- Den berörda personen kommer att ha rätt att få korrigering av uppgifterna
felaktiga personuppgifter som berör honom eller de som var
Ofullständig.
· Radering .- Den berörda personen kommer att ha rätt att begära att uppgifterna raderas
personligt, under alla omständigheter kommer raderingen att vara föremål för de gränser som fastställs i standarden
föreskrivande
· Begränsning av din behandling .- Den berörda personen kommer att ha rätt att begära begränsningen
om behandling av dina personuppgifter
· Motstånd mot behandling - Under vissa omständigheter och av skäl
När det gäller deras särskilda situation kan de berörda parterna motsätta sig behandlingen
av dina data. Enheten kommer sluta bearbeta data, förutom av legitima skäl,
imperious, eller övning eller försvar av möjliga krav.
· Rätt till bärbarhet av dina uppgifter - Dvs. du har rätt att ta emot uppgifterna
personliga problem som du har, som du har underlättat en kontroller, i en
strukturerat format, allmänt använd och mekanisk läsning och att sända dem till en annan
ansvarig för behandlingen.
Du kan utöva ovannämnda rättigheter genom att kontakta den ansvariga personen. För detta kan du använda
Kontaktuppgifterna i början av detta dokument. Om du vill få
Ytterligare information om utövandet av dina rättigheter, du kan också kontakta
Spanska byrån för dataskydd.
Vi informerar dig också om att du, om du anser det lämpligt, har rätt att dra tillbaka, i någon
ögonblick, samtycket beviljats ​​för ett visst syfte, utan detta
påverkar lagenligheten av behandlingen, baserat på samtycket innan det upphört.


COOKIES POLICY:


Webbplatsen använder en trafikanalysator som använder små program som kallas och kallas "cookies" som ger oss viss information om användningen av vår webbplats: • Vi kan samla information om din dator, inklusive din adress, IP, operativsystem och webbläsartyp Detta är statistiska uppgifter om hur du navigerar på vår webbplats. Cookies innehåller information som överförs till datorns hårddisk. • Cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats och tillhandahålla en bättre och mer personlig service. Speciellt tillåter de oss att: a) Uppskatta siffror och användningsmönster. B) Spara information om dina önskemål och personifiera vår hemsida i enlighet med dina individuella intressen. C) Snabba upp dina sökningar. D) Erkänn dig när du återvänder till vår webbplats. • Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc., ett Delaware-företag med huvudkontor i 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View (Kalifornien), CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som finns på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera användarnas användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att sändas direkt och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda den här informationen på vår vägnar för att hålla reda på din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsens verksamhet och användningen av Internet. Google kan överföra sådan information till tredje part när det krävs enligt lag, eller när sådana tredje parter behandlar informationen på uppdrag av Google. Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan tillgänglig data för Google. Du kan vägra att behandla data eller information genom att vägra användning av cookies genom att välja lämpliga inställningar för din webbläsare. Du borde dock veta att om du gör det kanske du inte kan använda hela webbplatsens funktionalitet. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att behandla information om dig av Google på det sätt och i de syften som anges ovan. I detta syfte rapporteras att Google Inc. anses vara en "säker hamn" när det gäller skydd av personuppgifter.
• Användaren ger sitt förhandsgodkännande, om inte annat anges, för användningen av "cookies".

Användaren godkänner även spårningen av hans IP under navigering på webbplatsen.
• Du kan vägra att acceptera cookies genom att aktivera inställningarna i din webbläsare som låter dig avvisa cookies. Om du väljer den här konfigurationen kan du dock inte få åtkomst till vissa delar av webbplatsen, eller du kanske inte kan utnyttja någon av våra tjänster. Om du inte har justerat dina webbläsarinställningar för att avvisa cookies, kommer vårt system att producera cookies när du ansluter till vår webbplats.
• Efter de europeiska riktlinjerna för dataskyddsbestämmelser som kan påverkas av användningen av cookies, informerar vi dig om att de olika webbläsarna har konfigurationsverktyg så att användaren kan, om så önskas, inaktivera och / eller radera dessa cookies eller aktivera den privata webbläsningsläge i din webbläsare.

       

Tillbaka till innehåll